LED Hanging Tube light Ø60*H600 5W 4000K
16.700 ر.ع. 16.7 OMR 16.700 ر.ع.
LED Hanging Tube light Ø60*H400 5W 4000K
14.900 ر.ع. 14.9 OMR 14.900 ر.ع.
LED Hanging Tube light Ø60*H300 5W 4000K
13.800 ر.ع. 13.8 OMR 13.800 ر.ع.
LED Hanging Tube light Ø30*H600 5W 4000K
14.700 ر.ع. 14.700000000000001 OMR 14.700 ر.ع.
LED Hanging Tube light Ø30*H400 5W 4000K
13.600 ر.ع. 13.6 OMR 13.600 ر.ع.
LED Hanging Tube light Ø30*H300 5W 4000K
11.600 ر.ع. 11.6 OMR 11.600 ر.ع.
Smoky grey Glass Hanging Light MD3227-250 D250
27.800 ر.ع. 27.8 OMR 27.800 ر.ع.
Amber Glass Hanging Light MD3227-250 D250
27.800 ر.ع. 27.8 OMR 27.800 ر.ع.
Smoky grey Glass Hanging Light MD3227-130-3 D130
39.700 ر.ع. 39.7 OMR 39.700 ر.ع.
Amber Glass Hanging Light MD3227-130-3 D130
42.800 ر.ع. 42.800000000000004 OMR 42.800 ر.ع.
Smoky grey Glass Hanging Light MD3227-130 D130
17.600 ر.ع. 17.6 OMR 17.600 ر.ع.
Amber Glass Hanging Light MD3227-130 D130
17.600 ر.ع. 17.6 OMR 17.600 ر.ع.
Amber Glass Hanging Light MD3218-B φ330*H170
33.700 ر.ع. 33.7 OMR 33.700 ر.ع.
Smoky Grey Glass Hanging Light MD3208-BL D300*H410
23.700 ر.ع. 23.7 OMR 23.700 ر.ع.
Amber Glass Hanging Light MD3208-BL D300*H410
23.700 ر.ع. 23.7 OMR 23.700 ر.ع.
Smoky Grey Glass Hanging Light MD3208-AL D350*H290
24.900 ر.ع. 24.900000000000002 OMR 24.900 ر.ع.
Amber Glass Hanging Light MD3208-AL D350*H290
24.900 ر.ع. 24.900000000000002 OMR 24.900 ر.ع.